Utgåva

Utgåva / version
Här anger du vilken upplaga av boken som ska registreras i bookbox.

Ny upplaga - nya filer
Om boken är gjord i en ny upplaga och du vill ha filerna utbytta, vänligen kontakta vår bookbox-expert Torbjörn på torbjornd@eo.se eller tlf. +46 8 442 19 54.

Pris
Det är gratis att ersätta tryckfiler.