Provbok

Du har möjlighet att få en provbok framställd, innan den riktiga produktionen startar.

OBS - förlängning av produktionstid
Om du gör en komplett beställning med provbok sätts den egentliga produktionen inte igång förrän du godkänt ditt provtryck hos din projektledare. Därmed förlängs produktionstiden.