Antal böcker per låda

Antal böcker per låda
Beroende på bokens format och antal sidor varierar antalet böcker per sida. plocklåda.

Priset för den totala upplagan är:
Priset per. bok x antal böcker per. plocklåda.